torsdag 24 mars 2011

Rosornas krig - attacken på vänstern inom (S)

I helgerna ska (S) på sin extrakongress konfirmera valberedningens beslut om ny partiledning. En av de stora frågorna under kongressen kommer säkert att handla om välfärden, dess finansiering och om entreprenörer har något att bidra med. Eller inte.

Linjetalet av partiledaren Håkan Juholt kommer att vara klargörande. Förhoppningsvis. Skärps, bibehålls eller blir det en öppning för ett intelligent samtal om framtidens välfärd?

En direkt uppmaning att ändra inriktning av (S)-politiken får kongressen av Robert Noord, oppositionsråd (S) i Haninge och Magnus Sundberg, Tankesmedjan Urban(s). De skriver idag på Svd Brännpunkt: sluta jaga de företag som lyckas åstadkomma vinster när de bedriver och utvecklar verksamhet inom offentligt finansierad välfärd. Istället för att uppröras över att vissa företag lyckas förena effektivitet med kvalitet så bör vi se dessa entreprenörer som en tillgång för Sverige som helhet och vår välfärd specifikt."

Inför helgens extrakongress för (S) är också LO-ledarens artikel på DN Debatt idag intressant. Artikeln handlar om politikens möjligheter. En direkt uppmaning om att (S) måste upprätta tron på politikens möjligheter. Nästan inget om för vad som politiken ta sig an. Månne är artikeln ett rop på hjälp så att LO kan hålla de antipolitiska stämningarna stången, minska deras stöd hos LO-medlemmar, inte minst hos de unga.

Intressant?

Andra bloggare som skriver om välfärden; Politometern


För övrigt noterar jag Fredrick Federleys önskan, framförd i en Brännpunkt-artikel, att få till stånd en diskussion om svenskt medlemskap i NATO eller inte. Blir det en diskussion över huvudtaget?

Inga kommentarer: