onsdag 16 mars 2011

Sjukvården i Stockholms län - välkommen satsning

Alliansledarna i Stockholms läns landsting presenterar idag på DN Debatt den största satsningen på sjukvård som någonsin gjorts i Stockholm.

Det är en fortsättning på arbetet som genomfört de senaste fem åren; halverade vårdköer, 40 nya vårdcentraler och en modernisering och miljöanpassning av sjukvården. Alliansen i landstinget planerar nu för att sjukvården ska byggas ut med 47 miljarder kronor under tio år.

En mycket bra och välkommen satsning. Frågan är bara om satsningen på sjukvården går att klara samtidigt som landstinget lever upp till t.ex. sina skattepolitiska ambitioner? Kulturpolitiska ambitioner? Skärgårdspolitiska ambitioner? Kollektivtrafikpolitiska ambitioner? Personligen tycker jag att satsningen är klart viktigare än sänkningar av landstingsskatten om också övriga landstingsambitioner ska kunna förverkligas.

DN:s ledare idag handlar om ett viktigt perspektiv i sjukvårdsdebatten: om allas rätt till lika vård. Men det ska ju inte bara gälla mellan landstingen som är huvudmän för dagens sjukvård.
Lika viktigt är att det inom ett landsting ges på lika villkor för hela befolkningen. Detta perspektiv måste få ett större genomslag i Stockholms läns landstings sjukvårdspolitik.

Intressant?

Några andra bloggare om sjukvården: Peter Andersson, Kent Persson, Birgitta Rydberg, Anna Starbrink,

För övrigt läser jag i bloggen "Bildning for ever" att Folkbildningsförbundet tagit fram en skrift om unga människors syn på folkbildningens idé och framtid. Redaktörens efterord beskrivs som en lysande beskrivning av vad folkbildning är. Jag håller gärna med .Visst är det genomtänkt och välformulerat.

Jag noterar också att på Brännpunkt idag skriver Andreas Carlsson och Mikael Oscarsson, båda (KD), en replik på vad Hanna Hallin skrev häromdagen om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Men några rejäla reflektioner kring Hannas mfl´s farhågor och kritik mot regeringsförslaget saknas dock.

Inga kommentarer: