torsdag 3 mars 2011

Ok med diskriminering?

Visst ska all diskriminering motverkas. Där tycks vi vara många som är överens. I princip. Sverige har också en bra antidiskrimineringslagstiftning.

Men visst kanske det kan finnas fog för positiv särbehandling? Ett intressant perspektiv på diskriminering skriver Sanna Rayman om i Svd´s ledare idag. Utifrån gällande EU-direktiv för försäkringsbolag finns det ett viktigt undantag som medger att man får använda kön som faktor om man har "tillförlitlig och offentliggjord statistik" att stödja sig på.

Andra bloggare om diskriminering, försäkringar; Politometern, Politometern 2,

Inga kommentarer: