onsdag 9 mars 2011

Två frågor; Förskolan viktig för arbetslinjen – Konkurrensverket måste hejda sig

Kommunal har i en undersökning konstaterat att var tredje förälder upplever att öppettiderna omöjliggör heltidsarbete. Det har Sanna Rayman som en utgångspunkt i dagens ledare i Svd.
Bra att Kommunal gör denna typ av undersökningar. Och naturligtvis även bra att frågeställningen uppmärksammas av opinionsbildare i media. Här finns intressanta perspektiv, inte minst för Allianspartiernas lokala företrädare.

Och på Brännpunkt skriver Karin Mattsson Weijber om ett nytt hot mot idrottsrörelsen. Momsfrågan är ju tyvärr inte avförd. Konkurrensverket har nu ett ärende som kan äventyra hela den svenska idrottsrörelsens struktur och verksamhetsidé. I längden kan det också få återverkningar på andra svenska föreningar. Konkurrensverket måste hållas i schack. Om inte tack vare egna ställningstaganden så av politiken. Var finns idrottsministern? EU-ministern?

För övrigt kan jag konstatera att det finns en intressant artikel på DN Debatt idag om regionfrågan. Tack för den! Kanske den kan locka fram någon intressant företrädare för Alliansregeringen? Eller partiföreträdare verksamma i olika delar av landet?

Inga kommentarer: