söndag 20 mars 2011

Marknad eller politik – kanske svaret är både ock?

Under senare år har olika marknadslösningar etablerats inom tidigare offentligt drivna verksamheter. Finansierade via skattebetalarna och med ett bibehållet offentligt/politiskt ansvar. Såväl inom statliga verksamheter (t.ex. tågtrafiken) som inom landsting och primärkommunala verksamheter. Har detta varit till gagn för vårt land?

Allt för verksamheter blir föremål för olika former av marknadslösningar. Och fler ser dagens ljus: Ett kanske hårresande förslag, utifrån mina centerpartiska grundvärderingar, är att byggherrarna ska handla upp arkeologerna!

DN Debatt skriver idag Jesper Meijling och Sverker Sörlin, en intressant artikel kring det snabbt växande antalet marknadslösningar av tidigare offentligt drivna verksamheter. Artikeln är skriven som en uppmaning främst till (S) och dess nya ledning. Men även riktad till de värderingsbaserade partierna inom Alliansen, exempelvis Centerpartiet.

Nog vore det bra om skygglapparna drogs undan. Och ett sakligt och hederligt samtal föras kring för de frågeställningar som artikeln väcker. Eller inte pekar på: t.ex. den effektivisering som skett av de kvarvarande motsvarande offentligt drivna verksamheterna. Och att skattebetalarna fått ”mer för pengarna”. Eller har de inte fått det? Också det en viktig fråga att fördjupa samtalet kring.

Tänk om det kunde bli ett fruktbärande offentligt samtal med många deltagare och inte en partipolitisk/blockpolitisk debatt. Kanske dock för mycket att önska sig? Jag vet inte om det är möjligt, men det är nödvändigt!

Andra bloggare som skriver om socialdemokraterna; Politometern,

För övrigt kan jag konstatera att (S)-kvinnorna låtit publicera en kravlista inför valet av den nya (S)-ledning som ska träda till om en vecka. Kanske naturliga krav för kvinnoförbundet men för partiet? Undrar hur Juholt och Jämtin svarar.

5 kommentarer:

Göran Parner sa...

Det borde vara dags att utvärdera de s k marknadslösningar som genomförts under senare tid och jämföra med de myndighets- och politikerstyrda alternativen. Vilka positiva effekter har uppnåtts? Vilka negativa följder har uppstått i förhållande till de förväntningar som fanns vid genomförandet? Vilka har de samlade effekterna blivit för samarbetet mellan olika sektorer i samhället som berörts av marknadslösningar?

Hur har lösningarna uppfattats av medborgarna?
De marknadslösningar som genomförts saknar ibland komponenter som krävs för en väl fungerande marknad. Blir det bra ändå? Varför/varför inte? Vad kan vi lära oss för framtiden? Ett samlat grepp är nu nödvändigt. Kan någon ha invändningar mot en sådan utvärdering?

Anonym sa...

Bra att du öppnar upp för tanken att vi måste våga samarbeta utanför blockens och partiprogrammets ramar. Det finns inget som är mer förödande för politiken än att ha motsatt uppfattning bara för att någon tillhör ett annat block. Tyvärr har den sandlådementaliteten tillåtits styra för mycket av politiken.

Anonym sa...

Skall man utvärdera måste man göra det på ett vetenskapligt korrekt sätt.
De flesta utvärderingar/diskussioner jag sett kring detta har varit ideologiskt styrda/färgade.
Redan innan utvärderingarna är gjorda kan man dock konstatera att det blivit snett när ideologin styr och inte förnuftet.
Marknadslösningar passar inte för alla områden. I synnerhet inte för infrastrukturella investeringar där vi vill ha en utveckling i hela landet. Det lärde vi oss redan när de första järnvägarna byggdes.
Arg blir man också över politiker som säljer ut samhällsägda företag, lokaler och verksamheter till underpris. Det är inte privatisering - det är snarare en försnillning av skattebetalarnas pengar och en överföring av resurser till några få på ett sätt som kan liknas vid det post-kommunistiska Ryssland.

/Börje Jonsson

Göran Parner sa...

Ja, jag tänker mig att ett antal uppdrag ges till landets bästa kompetens inom området. Om vetenskapen gör olika bedömningar i vissa frågor så får de redovisa vad de är överens om och på vilka grunder de är oense. Ytterst blir det naturligtvis en politisk bedömning hur gjorda utvärderingar ska tas om hand men det finns all anledning att tro att ett förbättrat kunskapsläge hos beslutsfattarna också leder till beslut som baseras på vetande i stället för tyckande.

Raymond Svensson sa...

Tack Göran och Börje! Utvecklingen får utvisa om någon tar sig an den kastade handsken.