tisdag 14 september 2010

Centerpartiet - uppåt? nedåt? framåt?

Centerpartiets läge hos väljaropinionen svänger; än ned; än upp; än i princip oförändrat. Vissa opinionssiffror tyder också att partiet har en mycket stor potential i väljarkåren; många tidigare synpatisörer och väljare tillhör "soffpartiet". Ett läge som naturligtvis intresserar många centerbloggare.

Så hur sa det gå i valen på söndag? Väljarna har naturligtvis frågan i sin hand. Och det finns det som tyder på att röstsplittringen ökar; jag har mött många som tvärsäkert valt Centerpartiet lokalt, tveksam i landstingen (tyvärr!) än mer brydd vad gäller riksdagsvalet. Mina försök att förklara sambanden lokalt-regional-nationellt, har inte alltid varit framgångsrika.

Det lokala stödet är naturligtvis lättare att förklara; jag "kan" frågorna och kan enkelt peka ut vad vi fått igenom av "vår politik". Kommunledningen har också gemensamt redovisat lite av det som uppnåtts under den gångna mandatperioden.

I landstinget är det tyvärr inte lika lätt eftersom den mediala fokuseringen på (M) slår igenom och två av Centerpartiets frågor (miljö och skärgård) inte har den attraktionskraft på väljarna som sjukvården och trafiken. Även om tandvården, det tredje av partiets ansvarsområden i landstingets alliansledning, fått lite medial uppmärksamhet.

På riksnivå dominerar ju "blocken" och de två olika partier och deras främsta företrädare som leder dessa. Det skapar mer intresse i media kring "vem vinner, vem förlorar", än att få upp sakfrågorna. För om sakfrågorna skulle dominera medias rapportering skulle säkerligen (C) kunna uppvisa ett starkare stöd i opinionen än vad siffrorna nu visar generellt sett.

Intressant? Politometern,

Andra bloggare om Centerpartiet och valrörelsen; Magnus Andersson, Per Ankersjö, Annie Johansson, Mats Engström, Kenneth Nilshem, Christian Ottosson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

Inga kommentarer: