fredag 17 september 2010

EU-samarbetet; inget för en svensk valrörelse?

EU-samarbetet är valets glömda fråga, är budskapet från DNs huvudledare idag. Så rätt, så rätt. Tyvärr. Och om detta har jag skrivit förr, senast förra veckan.

Det saknar ju inte tillfällen att lyfta sambandet mellan det som händer här hemma och har koppling till EU-samarbetet. Tex. när det gäller stöd till olika infrastrukturinvesteringar, utbildningssatsningar, landsbygdsutveckling för att bara nämna några.

I Haninge har vi stor nytta av LEADER, som ett sätt att utveckla landsbygden och skärgården. Interreg är också ett sätt att utveckla samarbetet mellan skärgårdarna i Sverige och Finland. Så även i kommunerna kan, och bör, EU-samarbetets möjligheter tas tillvara. Och torgföras till en bredare allmänhet.

Intressant? Europaportalen, Politometern,

Carl Bildt, Lena Ek,

DN, Svd,

Inga kommentarer: