torsdag 16 september 2010

Sjukvården - en fråga om val

Landstingets alliansledning har genomfört Vårdval Stockholm. Ambitionen att medborgarna ska kunna välja vilken vårdcentral som man vill nyttja. De rödgröna, vänsterkartellen, har hela tiden bekämpat den reformen.

Visst kan en så stor reform ha sina skönhetsfel. Och de måste naturligtvis rättas till. Men i grunden är den rätt; medborgarens makt måste öka inom välfärdsområdet. Här har landstinget ett stort ansvar att förbättra och utveckla vårdvalet. Förslag finns också i partiernas program inför valet. Centerpartiet vill att du också kunna välja din sjuksköterska. Folkpartiet vill att vårdvalet också ska omfatta psykiatrin.

En fråga som hamnat i skymundan är behovet av en väl fungerande sjukvård för de som är sjukast; kronikerna, de med multidiagnoser, de som inte orkar/kan tala för sin sak....... Det är en fråga som DN tar upp i dagens ledare.

DN har sina poänger i sin ledare. Men slutsatsen: "...kanske tur att inte fler bryr sig om landstingsvalet." delar jag inte. Istället borde slutsatsen vara den motsatta: Lyft fram sjukvården och gör den till huvudfrågan i valet till landstinget. Nu är det trafiken som dominerar. Och den nyttjas ju främst av friska och bakom finns stora och resursstarka grupper. Trafikfrågorna är naturligtvis viktiga men dominerar debatten. Det kan bara engagerade politiker och intresserade medier påverka.

För sjukvården och patienterna finns tyvärr inte lika väloljade påtryckare; istället resurssvaga patient- och anhörigföreningar. Ja läkemedelsindustrin att förglömma. De fackliga organisationerna är naturligtvis starka men har de alltid patienternas och medborgarnas perspektiv i främst blickpunkten?

Intressant? Politometern,

Aftonbladet, Svd,

För övrigt kan noteras dagens opinionsmätning. Centerpartiet går framåt, Socialdemokraterna största parti och Alliansen leder. Drygt tre dagar kvar innan valresultaten kan redovisas.

Inga kommentarer: