tisdag 14 september 2010

Sänkt kommunalskatt möjlig?

Landets kommuner och landsting/regioner är de avgjort viktigaste aktörerna i det svenska välfärdssamhället. Naturligtvis i så motto i att ansvara för, och i många fall, driva verksamheter.

Men det svenska samhället bärs upp av alla entreprenörer, företagare, föreningsaktiva, kulturarbetare och många andra enskilda personer som skapar de sociala, kulturella och ekonomiska värden som välfärdssamhället bygger på. Ja faktiskt möjliggör de ekonomiska förutsättningarna för att välfärdssamhället ska kunna upprätthållas och utvecklas.

Idag skriver Anders Knape, ordförande i SKL, på DN Debatt om kommunernas, landstingens och regionernas roll i välfärden. Och de möjligheter som nu finns, inte minst tack vare de tillfälliga statsbidragen, statens goda finanser och hanteringen av finanskrisen (jämfört med många andra länder) att kommunerna kan utveckla välfärden och anställa fler medarbetare.

Fler medarbetare behövs dels av demokrafiska skäl, dels av kvalitetsskäl. Och i perspektivet av det stora rekryteringsbehovet pga av pensionsavgångar, behövs också fler anställda inom kommunsektorn.

Anders Knape avslutar sin artikel med följande: Nu har vi en unik chans att stärka och utveckla välfärden. Det är inte främst ökade statsbidrag som krävs – utan arbetsro! En nationell nivå som värnar finansieringsprincip och den kommunala självstyrelsen genom generella statsbidrag utan öronmärkningar och pekpinnar. Det är också respekt för medborgarna. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det är en fråga om demokrati.

Det är bra formulerat. Ett viktigt mål måste vara att bedriva verksamheter med mycket högt kvalitativt innehåll och som har stor legitimitet hos medborgarna. Och hos de anställda.

En viktig utgångspunkt måste därför vara att inte ta ut mer skatt än vad som krävs för dels verksamheten, dels för framtida osäkerheter och t.ex. de anställdas pensioner. Sänkt kommunalskatt kan därför aldrig vara ett självändamål. Men jag tror det finns möjligheter genom att arbeta mer med decentralisering av beslut, ansvar och befogenheter och därmed skapa en än mer effektiv offentlig verksamhet.

Planerar man för att på sikt sänka kommunalskatten och offentliggör detta, kan det ju skapa incitament hos t.ex. anställda att söka nya och effektivare arbetssätt som möjliggör fortsatt hög kvalitet i verksamheterna samtidigt som kostnaderna reduceras. Verksamheterna kan också utvecklas i nära dialog med brukare och allmänhet. Ett viktigt led i att stärka sambanden mellan den lokala demokratin och medborgarsamhället.

Intressant?

Thomas Böhlmark,

DN, Svd, Svd 2,

Inga kommentarer: