torsdag 2 september 2010

Jaga utsläppen - inte bilisterna

"Vägtrafiken står för en stor del av klimatutsläppen. De senaste årens miljöbilssatsningar ökat antalet miljöbilar explosionsartat – från 23000 vid mandatperiodens början till 330000 idag. Nu minskar också vägtrafikens och transporternas samlade klimatpåverkan i Sverige. Det är ett unikt trendbrott. Målet är en fossiloberoende fordonspark till 2030. "

Så inleder miljöministern Andreas Carlgren (C) och miljölandstingsrådet Gustav Andersson (C) sin gemensamma artikel idag på SvdOpinion. Avslutningsvis skriver de ".....Med ett elbilslyft blir Stockholm renare och tystare. Samtidigt gör vi det möjligt för fler att köpa elbilar. "

Visst behövs det både nationella insatser som regionala och lokala för att få fart på en rejäl elbilsatsning. De två nu ansvariga miljötalespersonerna i lanet som i länet har nu presenterat några idéer om hur Stockholm ska bli ledande för den nya biltekniken och minskade utsläpp i en växande storstad.

För egen del instämmer jag gärna. Men jag vill också påminna om andra bra miljöbilsatsningar i regionen. Idag invigdes världens första publika anläggning för ED95 (förnybart drivmedel utvecklat för dieselmotorer). Anläggningen finns i Jordbro, Haninge kommun. Det är OKQ8 som står för anlägningen. Nu när anlägningen väl är på plats så tror jag den kommer att medföra att också den tunga trafiken kommer att bli mer miljövänlig. Den klimatsmarta kommunen Haninge kommer därmed att ytterligare bidra till att minska klimatutsläppen.

Andra bloggare om miljöbilar; Politometern, om trängselskatt; Politometern,

För övrigt noterar jag den genomgång av vänsterkartellens politik, effekterna på jobben och välfärden som Svd idag redovisar.

Inga kommentarer: