måndag 13 september 2010

Fler i jobb - det går åt rätt håll......

Idag presenterar Arbetsförmedlingen viktiga uppgifter om läget på arbetsmarknaden.

Jämfört med augusti förra året kan dessa glädjande siffror presenteras:
10 000 fler personer har fått jobb
3 500 färre varslade människor
13 000 fler anmälda lediga platser
20 000 färre registrerade arbetslösa hos förmedlingen

Samtidigt är det är det så att antalet personer i jobb- och utvecklingsgarantin fortsätter att växa, 47 000 fler. Det ärinte en bra utveckling. Å andra sidan, rätt utformade program i garantin, så borde det vara möjligt för människorna att få bättre förutsättningar att efter avslutat program, få ett arbete eller gå vidare med någon form av utbildning.

Situationen för många ungdomar är inte heller positiv. Det krävs ytterligare insatser för att
de ska komma in på arbetsmarknaden. Centerpartiet har lagt ett antal förslag för detta, bl.a. ett mer flexibelt trygghetssystem.

Vänsterkartellen har nu smitt nya planer i syfta att vinna röster. Och inte kommer heller Alliansregeringen att avvakta. Vi får nog räkna med några rejäla utspel om jobbsatsningar från flera håll för att hantera "nuläget". Det behövs likväl som det behövs insatser för att långsiktigt skapa fler växande och nya företag.

Intressant?

Magnus Andersson, Luciano Astudillo, Inger Fredriksson, Annie Johansson, Anna König Jerlmyr, Politikerbloggen,

AB, DN, Svd,

För övrigt kan berättas att Elisabeth Thand Ringqvist skrivit en bra artikel i Aftonbladet om vem tar hand om barnen när man dör.

Inga kommentarer: