fredag 5 mars 2010

Vinden kan ge mycket kraft!

Vindkraften har fått en rejäl skjuts framåt genom gårdagens regeringsbeslut att tillåta Markbygden Vind AB att anlägga och driva upp till 1 101 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter inom Markbygdenområdet i Piteå kommun.

Fullt utbyggt kommer vindkraftverken att producera upp till 12 TWh el årligen, vilket är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008.

Ska Sverige få en långsiktigt hållbar energiförsörjning måste bl.a. vindkraften ha en stark ställning och bidra med mycket kraft. Alliansregeringens överenskommelse från förra året ger också ramarna för en sådan utveckling. Andreas Carlgren konstaterar bl.a. att "Idag produceras tre gånger så mycket vindkraftel i Sverige jämfört med när regeringen tillträdde och kurvan för tillväxt pekar uppåt. "

Och då är vi bara i början av den nödvändiga utvecklingen av vindkraften. Samtidigt är det en rad frågor som måste lösas under vägen: Tex. skapandet av långsiktigt hållbara finansieringslösningar av de otroligt stora investeringar som det handlar om (i detta fall mellan 40 till 60 000 000 000 kronor!), villkoren för kooperativ vindkraft och hur hantera konflikterna mellan lokala intressen och vindkraftproducenterna.

Ledaren i Aftonbladet lyfter bl.a. fram problematiken med utbyggnaden av vindkraften: Den svenska vindkraften måste byggas ut, och om det ska kunna ske utan uppslitande konflikter, måste en del av de vinster och det välstånd som vinden alstrar stanna där kraften produceras.
En öppen och konstruktiv diskussion kan bidra till att åtminstone de mest uppbara motsättningarna hanteras på ett bra sätt. Alla behöver inte bli nöjda, men väl delaktiga i hur lösningarna utformas. Jag vet inte om det är möjligt, men väl nödvändigt.

För övrigt instämmer jag gärna med Expressens ledare med anledning av förslagen som Erik Amnå presenterat om nyanländas rätt till samhällsorientering mm.

Inga kommentarer: