onsdag 3 mars 2010

Hushållsnära tjänster behövs - inte minst för barnfamiljer?

Nu står det klart att avdragsrätten för hushållsnära tjänster kommer att avskaffas om de rödgröna tar över regeringsmakten efter höstens val. Det meddelade de tre partiledarna igår.

Det finns två argument som de rödgröna använder när de argumenterar för sin ståndpunkt. Den ena är att det främst nyttjas höginkomsttagarna. Vad de glömmer är att mer än var fjärde konsument av hushållsnära tjänster under 2008 tjänade mindre än 16700 kronor i månaden. Det visar uppgifter som Almega publicerade igår. Den missvisande bilden av köpargruppen kan härledas till att andelen köpare bland höginkomsttagare (över 499 000 kr/år) är större än övriga grupper. Dessa är procentuellt en liten del av befolkningen och får därmed högre representation i förhållande till andra grupper.

Ett annat argument är att "folk måste betala vad det kostar" och att tjänsterna inte ska gynnas av skattesubvention. Varför inte samma synsätt när det gäller ROT-avdraget? Då ska skattebetalarna stå för en del av kostnaderna och då ska inte folk få betala vad det kostar. Och tänk om det är så att ROT-avdraget också främst gynnar höginkomsttagarna?

Vinner de rödgröna riskerar tusentals människor inom denna tjänstesektor, över nästan hela landet, att bli arbetslösa. Nej, låt de inte ta över, av också detta skäl.

För övrigt förklarade den tyska författningsdomstolen igår att landets version av EU:s datalagringsdirektiv är olaglig.

2 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Nej, siffrorna visar att i stort sett alla subventioner går till välbeställda som har råd att utnyttja subventionerna. Medan 3-5% av innevånarna i de välbeställda kranskommunerna till Stockholm utnyttjar subventionerna så är det i princip ingen i fattiga glesbygdskommuner. Medan 7% av de med inkomster över en halv miljon får del av subventionerna så handlar det om några promille av de med låga inkomster. Dessutom är beloppen som utnyttjas mycket högre för den första gruppen medan det handlar om mycket små belopp för andra.

När det gäller ROT-avdraget så har detta använts vid ett par tillfällen under kortare perioder för att få fart på ekonomin. Men sedan avskaffats igen. DET är den stora skillnaden.

Det är inget fel att den som har råd köper hjälp med städningen. Men varför ska andra skattebetalare subventionera detta? Och detta bara för att dessa välbeställda har så dålig moral att dom alla är presumtiva skattefifflare om dom inte får sin städning subventionerad.

Använda skattepengarna till att subventionera hjälpen till de som är gamla och handikappade och har stora behov. DET ger också jobb, men skattepengarna används effektivare.

Lena sa...

Sven; Du gör exakt det logiska misstag som beskrivs i bloggen, läste du den inte?

JA, en större andel av de rika än av de fattiga utnyttjar avdraget.

NEJ, det innebär inte att i stort sett alla som utnyttjar avdraget är rika. Det är en helt annan urvalsgrupp.

Varför andra ska subventionera privat konsumption kan man dels motivera ekonomiskt. Ökad konsumption leder till högre välfärd genom arbetstillfällen, skatteintäkter, mindre bidrag m.m.

Dels så kan man motivera det ur rättvisesynpunkt. Arbetsintensiva brancher beskattas högre än råvaruintensiva brancher i Sverige idag genom höga arbetskostnader. Det påverkar inte företag som säljer till företag så mycket då dessa alltid har avdragsrätt, men det blir väldigt orättvist för tjänsteföretag som säljer till privatpersoner. Detta är dessutom ologiskt då konsumption av tjänster är mer hållbart och mer effektivt än konsumption av varor.

Därför ska tjänsteföretag få bättre villkor än vad de har haft. Det är logiskt, rättvist, och på tiden.