måndag 15 mars 2010

En gemensam ingång - inte fler utredningar!

En ung kille eller tjej som är arbetslös måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst tre månader innan förmedlingen får/kan göra något. Enligt regerings- och riksdagsbeslut.

Detta är en politik som inte håller i längden. Det tycks också arbetsmarknadsministern inse. Fast han också är ute på felaktiga vägar om ytterligare utredningar. Utredningsmaterialet finns redan i regeringskansliet. Det behövs inga fler utredningar om ungdomar som saknar arbete eller inte utbildar sig. Det krävs handling. Dagens ledare i Göteborgs-Posten har också detta som tema.

Det behövs lokala lösningar som bygger på de resurser som finns lokalt. SKL´s initiativ, som jag för kommunledningen i Haninge undertecknat, om en försöksverksamhet en gemensam ingång för arbetssökande, hoppas jag nu att regeringen hörsammar. Och här finns ett antal tänkbara lösningar.

I Haninge finns redan "organisationen på plats" så det är bara för regeringen att ge klartecken!Sedan ett par år sedan finns ett väl fungera samarbete mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget; ett Samordningsförbund. Och här har vi höga ambitioner: ungdomsteamet coachar unga till arbete från första veckan. Det ger resultat. Sju av tio av de arbetslösa ungdomarna har kommit i arbete eller till studier efter avslutad insats. I en debattartikel i Dagens samhälle, beskrivs verksamheten av Marie Litholm, ordförande i samordningsförbundet.

Svd,

Inga kommentarer: