söndag 7 mars 2010

Stoppa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har viktiga viktiga uppgifter. För fortfarande finns det mycket av diskriminering i det svenska samhället. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Könsdiskriminering i arbetslivet som är kopplat till graviditet finns fortfarande. Beklämmande, minst sagt. På DN Debatt skriver DO att myndigheten nu går till domstol med tre sådana fall. Det är bra. DO skriver bl.a. att det är "otillständigt att kvinnor i Sverige fortfarande år 2010 straffas för att de föder barn och sedan tar hand om dem".

Måtte DO vinna framgång i domstolsprövningen!

2 kommentarer:

Pia Bernthling sa...

Vi kvinnor som sedan vidare är ensamma vårdnadshavare får ej ens chansen att få chefsjobb vi söker, då ifrågasätts vår kompetens för att vi har barn på heltid utan en man vid vår sida.
Jag anser att den som är ensam vårdnadshavare och så varit antal år, har just påvisat bra kompetens av att klara av situationer helt ensam utan att förlita sig på andra.
Men så ser det ut..
Man ifråasätter INTE män som är ensamma vårdnadshavare, bara kvinnor...
Märkligt 2010, att kompetensen sitter i barnen som kvinnorna har, för hade de inga så skulle kompetensen finnas där...

Raymond Svensson sa...

Ja Pia, det finns många sidor av hur kvinnor diskrimineras i arbetslivet. En viktig insats är att facken tar sig an de frågorna med än större kraft. Och det förutsätter naturligtvis att de uppmärksammas på problemen, att medlemmarna känner sig ha facket i ryggen och att det finns hög kompetens i de fackliga organisationerna. För vi klarar nog inte av diskrimineringen i arbetslivet med endast lagstiftning och en aktiv DO.