onsdag 24 mars 2010

Det blåser över landet - naturligt med vindkraft

Vindkraften har ett starkt politiskt stöd. För en tid sedan skrev Maud Olofsson att 2000 nya vindkraftverk av dagens normala storlek kan komma att byggas fram till år 2020. Så de politiska signalerna är tydliga: vindkraften är en viktig energikälla för landet i framtiden.

Fullt utbyggt kan vindkraftverken komma att producera upp till 12 TWh el årligen. Det är fyra gånger mer än dagens svenska vindkraftproduktion och motsvarar vad två kärnkraftreaktorer i Ringhals (R1+R2) i genomsnitt producerat under perioden 2005-2008.

Samtidigt kämpar marknaden med vindkraften. Om det kunde vi läsa i t.ex. gårdagens Svd och DN. Ekonomiska motgångar är en sak som också marknaden måste ta sitt ansvar att lösa. Men det finns också politiska komplikationer, tex. lokala opinioner som måste hanteras seriöst.

Vi lokalt engagerade förtroendevalda i t.ex. kommunerna kommer att möta många vindkraftsskeptiker, ja även motståndare. De kommer naturligtvis att söka förhindra utbyggnaden av vindkraften. Och visst är det viktigt med seriösa samtal och att bemöda oss om att möta kritikerna med sakliga och väl underbyggda argument. Samtidigt är det viktigt att försöka förebygga sådana "konflikter" genom en öppen och konstruktiv planeringsprocess.

Energimyndigheten har också samlat allt som man behöver veta om tillstånd för vindkraftverk på en hemsida, vindlov.se.

Det är naturligtvis mycket bra att myndigheterna gör sina uppdrag för att bereda marken för vindkraftsutbyggnaden. Än viktigare än dock att vi förtroendevalda i t.ex. kommunerna också skapar bästa möjliga förutsättningar för utbyggnaden av vindkraften. Om inte kommunens översiktsplan i sin helhet måste revideras så kanske det i flesta fall behövs kommunövergripande riktlinjer för t.ex. hantering av planer eller bygglov för vindkraft; endera parker eller enskilda, stora som små kraftverk. Här gäller det att skapa planmässiga förutsättningar för en utbyggnad. Och om inte vi i kommunerna gör vårt, så kommer nog regering och riksdag att "peka med hela handen".

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Per Bolund/Aftonbladet

Kolla andra bloggar som skriver på vindkrafttemat: Politometern, Christer Jonsson, Maria Kristoffersson, Mikael Wendt, Per Ankersjö, Jakob Lundgren


För övrigt så kan du räkna ut hur mycket din statliga skatt sänkts genom att besöka http://www.jobbskatteavdrag.se/ Det ska ju löna sig att arbeta.

Inga kommentarer: