tisdag 16 mars 2010

Ökad jämställdhet - centralt mål för EU

Idag är det EU-finansministermöte. Sveriges finansminister Anders Borg är på plats för att bl.a. lyfta fram jämställdheten som en viktig del av en tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU.

För en tid lade EU-kommissionen fram "EU 2020", ett förslag till tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Annika Ström-Melin, skrev i DN om tomma ord. Och vackra.

Fem mål presenteras: 75% sysselsättning, 3% av BNP till forskning, högre andel utbildade, färre fattiga och skärpta klimatmål. Och det är här som Sverige vill ha in ett jämställdhetsmål. Det är väl bara hoppas att Sverige får bifall på denna punkt. Men då kanske det behövs en hel del lobbyarbete nu i vår.

EU 2020-målen ska enligt planerna antas vid toppmötet i juni.

För övrigt kan meddelas att jag denna vecka är i Strasbourg, som ledamot av Europarådets kommunalkongress (CLRAE)

Inga kommentarer: