onsdag 10 mars 2010

Hektisk arbetsdag - många viktiga möten

Idag är det en "hektisk onsdag" för mig som förtroendevald i Haninge. Viktiga möten avlöser varandra som ett pärlband. Kommunledningen startar med morgonmötet, sedan blir det möte med kommundirektören och hans närmaste medarbetare.

Kommunstyrelseberedningen, som förbereder alla ärenden inför kommunstyrelsen, har sitt månatliga möte därefter. På vår dagordning står bl.a. överföring av överskott/underskott från 2009, tex. investeringsmedel som inte nyttjats. Ett förslag om att Haninge ska ta ett inriktningsbeslut om separat insamling av hushållens matavfall är en annan viktig fråga. Samordning av överförmyndarverksamheten mellan flertalet Södertörnskommuner är ytterligare en viktig fråga.

Eftermiddagen kommer att ägnas olika ärenden inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Arbetsutskottet börjar och vi kommer bl.a. att diskutera åtgärdsprogram för Tyresån och förslag till reviderad kvalitetspolicy för kommunen. Liksom förslag från Demokratiberedningen om kommunens nämndsorganisation och hur dialogen med medborgarna kan utvecklas.

Plan- och byggutskottet kommer att ägnas till bl.a. förslaget till detaljplan för ny skola i Jordbro och en remiss av ett planeringsunderlag för utbyggnad av vindkraften. Innan jag deltar i utskottets möte kommer jag att träffa några "gamla folkbildare" och berätta om Skärgårdsstiftelsen.

Trafikutskottet, som jag själv leder, har några viktiga informationsärenden; läget med förslaget till ny cykelplan respektive trafiksäkerhetsprogram, program mm för ett öppet möte i maj för att nämna några frågor.

Kvällen då? Ja den avslutar jag med att vara på Zinkensdam och se Hammarby spela den tredje semifinalmatchen mot Villa/lidköping. Vinst? ja då blir det SM-final på Studenternas i Uppsala. Biljetterna är redan inköpta!

För övrigt tycker jag det är mycket synd att EU-kommissionären Cecilia Malmström, så snabbt avvisat Centerpartiets förslag att göra datalagringsdirektivet frivilligt för medlemsländerna.

Inga kommentarer: