lördag 6 mars 2010

Låt oss slippa EU:s datalagringsdirektiv!

Integritetsfrågorna är viktiga. Inte minst i öppna demokratier. Det borde också EU inse och låta datalagringsdirektivet endera bli frivilligt eller läggas i byrålådan. Om detta skriver några av mina partivänner på Brännpunkt, i Svd.

Lena Ek, Europaparlamentariker, Johan Linander och Anne Johansson, talespersoner i rätts- respektive integritetsfrågor, för Centerpartiet, skriver bl.a.: "Centerpartiet har hela tiden arbetat för att undvika ett genomförande av direktivet. Direktivet innebär att alla EU-medborgares kommunikationsdata, så som sms, telefonsamtal och e-mail, lagras i upp till två år. Detta utan någon som helst urskiljning eller utan föregående brottsmisstanke. Det är en övervakningsapparat som saknar motstycke."

Om inte direktivet ändras radikalt och får integritetsfrågorna som utgångspunkt, måste direktivet bli frivilligt för länderna att genomföra. Detta borde också bli en uppfattning som flera än Centerpartiet hävdar; i Bryssel som i riksdagen.