tisdag 23 mars 2010

Patientmakt i vården - utveckla vårdvalet

Invånarna i Stockholms län har nu i två år kunnat välja vårdcentral. Vårdval Stockholm har varit namnet på denna omvälvande reform. Inte utan problem visserligen men som helhet betraktat, bra. Genom genom denna "konsumentmakt" i vården har kvalitetsfrågorna fått en rejäl skjuts framåt. Bara detta är länets invånare att gratulera.

Centerpartiets ledning i landstinget (Gustav Andersson, Kajsa Hansson och Tage Gripenstam) presenterar idag på DN Debatt hur partiet vill utveckla vårdvalet. T.ex. föreslås att varje patient ska ha en kontakt som benämns vårdombudet, en högre ersättning till mottagningarna jämfört med dagens system, möjlighet för patienten att välja distrikts- eller annan sköterska som sin kontaktperson i vården.

Artikelförfattarna önskar också en bred politisk överenskommelse som vårdvalets framtid. Och det har de mycket rätt i. En bred och därmed långsiktigt hållbar uppgörelse skulle skicka viktiga signaler till vårdens medarbetare och vårdentreprenörer.

Det skulle t.ex. bidra till att ge bättre förutsättningar för vårdföretag att planera verksamheten. En uppgörelse skulle säkert också bidra till att mång av nuvarande vårdanställda inom den offentliga vården skulle våga satsa på att bli framtida vårdentreprenörer. Mer av dynamik och utveckling skulle bli resultatet. Nuvarande offentliga vård skulle också gynnas av långsiktigt hållbara regelverk. Allt skulle gynna medborgarna och inte minst när de av olika skäl blir patienter i vården.

Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen,

Läs mera på Politometern

För övrigt gläds jag åt presdient Obamas framgång med att få igenom sin så hett efterlängtade sjukvårdsreform i USA.

Inga kommentarer: