tisdag 2 mars 2010

Satsning på vindkraft -inte en dag för tidigt

Nu tar Alliansregeringen nya tag för satsning på energieffektivisering och förnybara elkällor. Maud Olofsson, näringsminister, skriver idag om detta på DN Debatt.

2000 nya vindkraftverk ska byggas på tio år. Det innebär ytterligare 10 TWh vindkraft. Till det kommer ca 5 TWh biobränslebaserad kraft.

Vindkraften måste få spela en viktig roll i vår framtida energiförsörjning. Energieffektivisering liksaå. Och den mest långsiktigt hållbara mixen är naturligtvis en planering av framtidens boende, verksamhetsområden m.m. så att energitillförseln minimeras. Energieffektiva och klimatsmarta byggnader och bostäder måste också få en ordentlig skjuts framåt.

Alliansregeringens energipolitik har varit omdiskuterad. Inte minst uppgörelsen om kärnkraften, dvs att inga nya "kärnkraftsorter" och inte fler reaktorer men gamla ska få ersättas med nya. Nu måste de andra delarna av den uppgörelsen förverkligas. Det är inte Centerpartiets ensamma ansvar, det är hela regeringens. Frågan är om t.ex. kärnkraftskramarna inom (FP) kommer att aktivt och konstruktivt delta i det arbetet?

För övrigt noterar jag att regionfrågan kan bli en valfråga. Det är den väl värd. Nuvarande viloläge gynnar inte Sverige, bara huvudstaden allena.

1 kommentar:

Hemmestahasses blog sa...

Håller helt med om att regionfrågan inte får gömmas bort i valet. Mats Odell har flaggat för att den skall upp och det borde centern göra också.