måndag 29 mars 2010

Partier i kris - även demokratin?

Svenskarna är ett mycket föreningsaktivt folk. Våra frivilliga och oftast ideella engagemang ligger på en stabil och hög nivå. Internationellt sett på en mycket hög nivå. Dagens ledare i DN handlar också om detta.

Tack vare SCB och t.ex. Ersta Sköndals Högskola, som nyss publicerat ett viktig material, kan vi följa detta frivillighetens arbete. Och har så kunnat göra under många, många år. Också i flera av landets kommuner görs undersökningar av befolkningens föreningsarbete och -medlemskap. I t.ex. Haninge kommun görs livsstilsundersökningar med vissa års mellanrum. Av den senaste kan vi utläsa att barn ochungdomars föreningsengagemang minskat medan vi vuxna har ungefär samma engagemang som tidigare.

Kommunens demokratiberedning har också jobbat att utveckla politiken för att främja ett aktivt civilsamhälle. Under hösten var ett material ute på remiss bland kommunens nämnder och styrelser. Och nu är ett bearbetet förslag på väg fram för beslut i kommunfullmäktige.

Demokratin förutsätter på ett eller annat sätt politiska partier. Och duktiga företrädare som bl.a.förmår tydliggöra politiken, vägval och vilka avvägningar som måste göras. Demokratin förutsätter också ett ledarskap som är berett att bilda opinion, inte bara följa den.

Frågan är dock om partiernas sjunkande medlemsantal, allt färre förtroendevalda i kommunerna i partierna och allt fler spindoctors/PR makare runt partiledningarna förmår skapa en renässens för det partipolitiska arbetet? Skandaler duggar tyvärr tätt kring förtroendevalda eller dess närmaste medarbetare, senast Solna kommuns stadsdirektör, eller nomineringarna inom moderaterna. Partipiskornas vinande gör det inte heller lättare att rekrytera varken nya medlemmar eller nya förtroendevalda.

Hur kan de politiska partiernas företrädare vaccineras mot dåligt uppträdande? Kan personvalet bli vägen till ett mer aktivt och självständigt politiskt liv, mer fritt visavi de nationella partiledningarna?

Läs gärna andra bloggare: Peter Andersson, Johan Westerholm, Helen Törnqvist,

Expressen, Aftonbladet, SvD

Inga kommentarer: