onsdag 17 mars 2010

SLÖSO - nå´t att bry sig om?


Vi förtroendevalda i kommuner och landsting har makten att bestämma hur stor del av en persons inkomst som ska gå till kommunalskatt (och en del avgifter). Dessa inkomster ska sedan täcka kostnaderna för det som vi också bestämmer över. Nåja inte allt. En del av det vi gör, har bestämts av staten, ibland nästan i detalj.

Så vi politiker har ett otroligt stort ansvar för att skattepengarna används korrekt. Inte en krona får slösas bort pga av ineffektivitet, dålig arbetsorganisation, onödig byråkrati eller till saker som vi inte borde göra. För det har vi bl.a. revisorer, professionella revisorer som förtroendevalda. Offentlighetsprincipen med allmänna handlingar är också ett viktigt instrument för att göra det möjligt för medborgarnas insyn, och därmed granskning, av de kommunala verksamheterna. Dock är väl allt möjligt att göra bättre.

Under senare år har också verksamheten med öppna jämförelser utvecklats. Här kan man hitta information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Södertörnskommunerna har sedan flera år arbetet med nyckeltal för att ge en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Timbro och Skattebetalarnas förening har nu startat SLÖSO, en ombudsman mot slöseri med skattepengar. Hit ska man kunna vända sig med klagomål på hur skattepengar hanteras.

Initiatiativet kommenteras bl.a. på ledarplats i Svd med orden "valuta för pengarna". Ledaren avslutas med orden: Vänster och höger må gräla om hur höga skatterna ska vara men borde vara överens om att skattemedlen ska användas väl. Vem blir först med att göra frågan till sin?

Nu stundar en intensiv och spännande valrörelse. Löften kommer att ställas om det ena och det andra. Har det levererats resultat av de som styr? Hur har det gått med löftena från förra valrörelsen? Det som utlovas, hur ska det finansieras? Nog är det stopp för höjningar av kommunalskatten, men kommer sänkningar att utlovas? Den som väntar får se, eller .....


Inga kommentarer: