torsdag 4 mars 2010

Kör hårt Mona mfl! Vik ned dig för Lars Ohly i flera frågor!

Avdragsrätten för hushållsnära tjänster är under debatt. Och idag skriver Désirée Pethrus Engström (KD) i en artikel på Brännpunkt att argumenten emot inte håller. Jag har också beskrivit hur ihåliga motståndarargumenten är.

De rödgröna partierna har nu förklarat att de ska avskaffa avdragsrätten. Det är bra med klara besked. Och nu får Allianspartierna, med Centerpartiet som främste tillskyndare, ja faktiskt iniatitivtagare, till reformen, en bra fråga inför höstens val. Det förstår också många (S)-företrädare som försökt vrida diskussionen, se till Mikael Dambergs debattartikel i Svd för en tid sedan. Men nu tvingas han och andra (S)-företrädare att rätta in sig i ledet efter Lars Ohly, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand/Peter Eriksson i nämnd ordning. För i denna fråga tycks det vara Lars Ohly, vänsterledaren som har erövrat ledartröjan.

Stig-Björn Ljunggren skriver i Aftonbladet bl.a. Nu har den rödgröna koalitionen ett litet problem att ta itu med. De måste få bort frågan om avdrag för hushållstjänster från dagordningen. Det är inget som de rödgröna partierna kan vinna en valrörelse på. Allt för många utöver den sedvanliga överklassen utnyttjar denna subvention. Det är inte bara Danderyds väljare som tycker att detta är en bra reform. Det är dessutom lätt att argumentera för att pigavdraget ska finnas när drängavdraget finns. Om ROT så också RUT.

Så sant som det är skrivet. I vilka fler frågor kommer Mona Sahlin att följa Lars Ohly?

Avdraget för hushållsnära tjänster ska inte avvecklas. Istället ska det utvecklas. (C) har tidigare föreslaget att IT-tjänster i hemmet bör ingå i avdragsrätten. Men dagens (C)-besked att rasta hunden bör ingå är väl ändå att ta i?

För övrigt konstaterar jag med glädje att Centerpartiet vill att regeringen väntar med att föreslå att datalagringsdirektivet införs, tills EU-kommissionen gjort sin utlovade översyn. Och (MP) och (V) säger upp överenskommelsen med (S) i frågan (den slöts i februari detta år!).

3 kommentarer:

Allianspartisten sa...

Uppenbarligen har kommunistledare Ohly ett mycket stort inflytande över sina rödgröna kamrater. När socialdemokratiska och miljöpartistiska kandiater började se lite mera klarsynt i denna fråga ja då räcker det att kommunistledare Ohly mumlar lite. Snabbt rättar kamrat Sahlin in sig i ledet.

Gud bevare oss från dessa kamrater.

Björn sa...

Måtte man klamra sig fast vid beslutet att avskaffa RUT. Då är nämligen förlusten vid kommande val garanterad.

Raymond Svensson sa...

Och jag vill gärna ha fler frågor där (S) viker ned för sig för Vänsterpartiets populism mm. Detta i kombination med en än bättre allianspolitik, tex. för småföretagen, så kan vi klara väljarnas nålsöga med glans.