tisdag 6 april 2010

Är en 50-lapp värd något?

Sanna Rayman, Svd, skriver idag en signerad artikel på ledarsidan som är mycket läsvärd. När regeringen ger barnfamiljerna en 50-lapp i flerbarnstillägg så tycks det inte betyda något. Annat än för just flerbarnsfamiljen som syftet med stödet var.

Å så dristar hon sig till att skriva att om Alliansregeringen annonserat en sänkning av dflerbarnstillägget med lika mycket och därmed tagit en femtiolapp från landet smånga barnfamiljer. "Vad tror ni? Hade folk ryckt på axlarna åt saken?"

Bra formulerat Sanna! En femtiolapp är en femtiolapp; i detta fall plus och plusplus ......

Inga kommentarer: