torsdag 15 april 2010

Vårbudgeten - frånvaro av överraskningar

Idag har regeringens vårbudget överlämnats till riksdagen. Överraskningarna lyser tyvärr med sin frånvaro. De stora insatserna är sedan länge kända: sänkt skatt för pensionärerna, nästan 500 miljarder till angelägna infrastruktursatsningar, höjning av flerbarnstillägget, yrkeslegitimation för lärare och förskollärare och en satsning på 15 000 sommarjobb för skolungdomar samt insatser för regelförenklingar för företag. För att nämna några satsningar.

Och om två veckor ska de rödgröna presentera sitt budgetalternativ. Detska bli mycket spännande. Inte minst eftersom gapet i skattehöjningar är rekordstort mellan de rödgröna partierna, i höstas ca 40 miljarder kronor. Tomas Östros, finansministerkandidat i de rödgrönas skuggkabinett säger i Svenska Dagbladet det finns ”ett begränsat utrymme att höja skatterna.” I samma intervju klargör han att det inte är möjligt med stora (jag som svärtat) skattehöjningar.

Alliansregeringens satsningar finansieras utan skattehöjningar. Fler i jobb skapar det ekonomiska utrymme som behövs för att klara budgetsatsningarna enligt regeringen och finansminister Anders Borg. Så vad vi nu vet är att med fortsatt regeringsinnehav för allianspartierna blir det inga skattehöjningar och med regeringsskifte väntar skattehöjningar. Storleken vet vi intet om i denna dag.

Att regeringen väljer att i nuläget inte satsa mer pengar på kommuner och landsting betyder nog inte att det inte kommer extrapengar för 2011. Men besked om detta kanske är planerat till senare, t.ex. i början av hösten? Även om skatteintäktsprognoserna visar på kraftigt bättre skatteintäkterna för kommunsektorn är gapet mellan behov av insatser och i dagsläget överblickbara inkomster övermäktigt för de flesta kommuner. Samtidigt är regeringens besked idag till kommunsektorn att fortsatta insatser är nödvändiga för att effektivisera verksamheterna och därigenom skapa utrymme för angelägna behov.

Läs vad andra bloggare skriver: Peter Andersson, Magnus Andersson, Per Ankersjö, Robert Noord, Kent Persson, Politometern,

Expressen, Svd, Aftonbladet,

Inga kommentarer: