tisdag 27 april 2010

Vårdval Stockholm eller Hälsoval?

Ilija Batljan, Socialdemokraternas tillträdande landstingsråd i Stockholm, skriver i ett öppet brev att han önskar ett blocköverskridande samarbete med Moderaterna om vårdvalet.

Påminner mig om att (S) gärna önskar breda eller blocköverskridande överenskommelser när man är i opposition. När man styr och ställer är det andra toner. Å andra sidan är ju Ilija Batljan, ny (S)-ledare i landstinget och man kanske inte ska misstolka hans önskan att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Dock är det kanske just därför han är ny som han vill ha lite medialt fokus på sin nya position och (S)-politikens behov av förnyelse.

Det kanske är bättre att väljarna i höst få avgöra om ett utvecklat vårdval Stockholm eller ett oprövat Hälsoval, ska prägla delar av sjukvårdspolitiken i Stockholms län. Tills vidare är det min uppfattning.

Centerpartiet vill utveckla Vårdval Stockholm och om det skrev landstingsgruppens ledning i en debattartikel för en dryg månad sedan. Och de rödgröna presenterade sitt Hälsoval tidigare i år.

Robert Noord har bloggat om detta. Andra bloggare om Vårdval bl.a Gustav Andersson, Peter Andersson, Anders W Jonsson, Ulrika Falk, Per Åsling,


Aftonbladet, Svd

För övrigt konstaterar jag att blivande ordförandelandet i EU, Belgien, nu står utan regering. I en tid när det behövs mer internationellt samarbete riskerar EU-samarbetet att ytterligare försvagas pga av regeringskrisen i Belgien.


Inga kommentarer: