onsdag 21 april 2010

Förbifart Jämtin - folkomröstningar ska inte lösa koalitionsproblem!

Igår kom då beskedet att de rödgröna om de vid seger i höstens riksdagsval kommer att arrangera en regional folkomröstning om Förbifart Stockholm.

Bakgrunden är ju den att de rödgröna inte är överens i sakfrågan och en folkomröstning föreslås för att "lösa tvisten". Detta sätt att hantera folkomröstningar devalverar sådana. Förslaget ifrågasätts också av jurister.

Förbifart Stockholm är inte att jämföra med frågor som vi tidigare folkomröstat i. På nationell nivå har vi senaste åren har några folkröstningar; kärnkraften, EU-medlemskapet och om vi skulle ingå i EMU-samarbetets tredje steg och bl.a. införa euron som valuta. I samtliga fall handlade det om frågor som dels mobiliserade tusentals och åter tusentals enskilda människor, dels byggdes nätverk och organisationer för olika ståndpunkter.

Ja debattens vågor gick höga på partimöten av allehanda slag eftersom det också inom partierna fanns mer eller mindre stora motståndsgrupperingar till den officiella partiuppfattningen. Näringsliv och fackliga organisationer var djupt engagerade för olika ståndpunkter. Kort sagt: det var landsomfattande aktiviteter med brett folkligt engagemang. Så är inte fallet vad gäller Förbifart Stockholm. Istället finns det en massiv politisk majoritet för förbifarten.

I en för regionen viktig fråga, trängselavgiftens införande eller inte, var det stört omöjligt att få politisk majoritet för en regional folkomröstning. Trots att den frågan, på minst motsvarande sätt som Förbifart Stockholm, var en angelägenhet för hela regionen. Men när det passar byter man åsikt om folkomröstningars vikt.

Nu ska här folkomröstas för att ett regeringsalternativ kan inte i förväg ge ett samlat besked på en för regionen viktig fråga. Det är inte seriös politik.

Några andra bloggare som skrivit i frågan: Per Ankersjö, Lars Björndahl, Roger Jönsson, Helle Klein, Karl Malmqvist, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Svd

Inga kommentarer: