torsdag 22 april 2010

Minskat antal sjukskrivna

Sverige blir bara friskare och friskare. Antalet sjukskrivna minskar. Och om detta handlar en del av den politiska debatten. Anna D. Öberg, Svd skriver idag om detta under rubriken "Kritiken kommer inte att tystna".

87 miljoner kostade utbetalningarna av sjukpenning och förtidspensioneringarna i mars i år. 8 miljoner kronor mindre än för ett år sedan.

Det finns ett löfte om att en parlamentarisk utredning inom socialförsäkringsområdet. Att det inte ännu tillsatts gör att det finns berättigad kritik i denna del. Men inte om huvudlinjen "arbete" eller "bidrag", den ska naturligtvis förfinas och utvecklas.

Det är samtidigt angeläget att inte bara öka incitamenten för människor att arbeta. Ökade insatser behövs också för att göra det mer intressant och lönsamt att anställa fler medarbetare.
Häri finns klara förbättringsmöjligheter för regeringen. Även om en hel insatser gjorts, t ex. vad gäller regelförenklingar.

Några andra som bloggar kring detta: Roger Jönsson, Johan Pettersson, Åsa Rosenberg, Stefan Tornberg,

Aftonbladet, DN,

Inga kommentarer: