måndag 5 april 2010

Det handlar om förtroende - står Alliansregeringen stark?

Politik handlar om förtroende, nå majoritetet och att visa resultat. Sammanfattningsvis alltså. Och nu visar en opinionsmätning (SKOP) att Alliansregeringen vunnit ökat stöd i opinionen.

54 procent av de som deltog i SKOPs räkning anser att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb. Knappt häften, 25 procent, anser att den gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Och detta ska ses i ljuset av att förtroendet för de rödgröna i princip har legat still sedan i november i fjol.

Opinionsundersökningar avlöser nu varandra i tät följd. Häromdagen var det en som visar partiledarnas popularitet. Ingen rolig läsning för (S)-strategerna med tanke på det urusla stöd som Mona Sahlin har. Bara 28 procent har stort eller mycket stort förtroende för henne. Hon har tappat sex procent jämfört med decembermätningen. Lena Melin, Aftonbladet beskriver Sahlin som en "sjunkbomb". Alla partiledare har dock tappat i förtroende.

Och i en debattartikel idag pekar nu fyra statsråd ut barn och unga som en viktig grupp för insatser till ett än bättre liv. Och pensionärerna är en annan grupp som Alliansregeringen nu också vänder sig med ett tydligare budskap. Dagens ledare i Expressen handlar om att det är bättre med klyftor än med fattigdom.

Ett breddat budskap från Allianspartierna och som inte handlar i första hand om arbete, utan om att alla människor har rätt leva ett gott liv, hela livet, borde bli framgångsrik. För det förutsätter nämligen att fler människor arbetar och bidrar till både sin egen försörjning och till det gemensammas finansiering, tex. förskola, skola och äldreomsorg. Utan många och allt fler i arbete kan inte heller pensionerna räknas upp. Så arbetslinjen är en förutsättning för att också pensionärerna ska få det ännu bättre.

Hur många som kommer att ändra sitt val i årets riksdagsval jämfört med 2006 års val är naturligtvis en fråga som kan besvaras först efter valet. Men indikationer finns om att bytena går åt "båda hållen" mellan de två regeringsalternativen. Arbetslinjen mot bidragslinjen kommer Alliansföreträdarna utropa. Vad de rödgröna har för gemensamt budskap har jag inte än kunna tyda men det kommer. Om inte förr, så när de ska presentera sitt alternativ till regeringens vårproposition.

Svd, Aftonbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten,

Läs också vad andra bloggare skriver om detta: Politometern, Per Ankersjö, Peter Andersson,Inga kommentarer: