fredag 16 april 2010

Jobb, jobb, jobb - men hur?

Arbetslinjen står emot bidragslinjen hävdar Alliansregeringens företrädare. Och naturligtvis står man själv för arbetslinjen. Det finns naturligtvis fog för den argumentationslinjen. När de rödgröna presenterar sitt budgetalternativ så kanske debatten tar andra uttryck? Möjligt om man också presenterar hur jobben ska skapas och företagen anställa fler medarbetare.

Det finns förväntningar på Alliansregeringen, inte minst hos alla arbetslösa och hos företagare, att göra mera. Att öka insatserna för att få fler människor i arbete. RUT och ROT och fortsatt jobbskatteavdrag är naturligtvis viktiga bitar i ett framtidsinriktat program för arbete och långsiktigt hållbar utveckling. En hel del har gjorts för att främja entreprenörskap och förenkla för företagen. Men mer behövs! Det behövs insatser för att främja utveckling av befintliga företag och här kan t.ex. den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster spela en viktig roll.

Ett av Centerpartiets viktigaste vallöften 2006 var att det skulle bli enklare, roligare och lönsammare att vara företagare i Sverige. Så har det också blivit. Även om det finns mycket kvar att förbättra.Näringsdepartementet har listat 172 insatser som främjar jobb och företagsamhet i hela landet. Nya företag behöver också se dagens ljus och inte minst insatser för att öka entreprenörskapet hos ungdomar är viktigt.

Det är tex. mycket angeläget att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling för kommunsektorn. Om inget "rejält görs" så kan en chockhöjd kommunalskatt bli följden. Eller drastiska nedskärningar, och då talar vi om nedskärningar!, inom de kommunala verksamheten. Fortsatta effektiviseringar är naturligtvis nödvändiga. Men det behövs också intäktsförstärkningar. Höjd pensionsålder nämns också i detta sammanhang. SKL har i sin skrift "Framtidens utmaning - välfärdens framtida finansiering" visat på vad som kan komma behöva göras.

Några andra bloggare: Mattias Larsson, Stefan Wikén, Franziska Osterberger Gustafsson,

Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Svd, Dagens Nyheter,

För övrigt hoppas jag du har tid läsa intressant inlägg på www.kommunledningen.se - hur vi i Haninge skapar utrymme för fler hyresrätter.

1 kommentar:

Oscar sa...

Ang. jobbskatteavdraget.
Du tycker det ska utökas.
Men är det inte bättre att sänka den skatten som människor betalar varje månad? Så att människor får större utrymme för den vardagliga konsumtionen?

Som det är nu så får man ju jobbskatteavdraget i en klumpsumma vid skatteåterbäringen. Det känns ju inte speciellt effektivt.

Varför sänker ni inte kommunalskatten?!