fredag 23 april 2010

Förbifart Jämtin - kommunala självstyret ur funktion

Sakinnehållet i den rödgröna överenskommelsen om infrastruktur har hamnat i skuggan av förslaget om folkomröstning om Förbifart Stockholm. Kanske det är medvetet från de rödgröna, kanske inte.

Folkomröstningsinstitutet förflackas på det sätt som de rödgröna vill hantera Förbifart Stockholm. Förslaget ifrågasätts ur grundlagens formuleringar och tankarna bakom lagtexten. Statsvetarprofessorn Leif Lewin skriver i Svd kring den problematiken och att de rödgröna smiter från sitt ansvar.

Förbifart Stockholm kan karakteriseras som ett avtal mellan ett antal regionala och lokala parter. Problematiken kring regionala "avtal" tar Jonas Eliasson, professor vid KTH, upp i en artikel på DN Debatt. Och detta hänger ju nära samman med den lokala demokratin, det kommunala självstyret. Det sätts på klart undantag genom detta. Förslaget bygger ju på att riksdagen ska besluta om att det i en viss region i landet ska arrangeras en folkomröstning i en regional fråga.

Visserligen ska delar av Förbifart Stockholm finansieras av statliga medel men det kan ju inte motivera ett statligt diktat om folkomröstning. Det liknar ju mer att i en specifik regional fråga sätts regionen under statlig tvångsförvaltning. Johannes Åhman skriver i DN om just detta perspektiv.

Några andra som bloggat i frågan: Hans Bergström, Dayana Jadarian, Seved Monke, Mikael Olsson

Aftonbladet, DN, Svd,
Inga kommentarer: