måndag 19 april 2010

Haninge utvecklar samarbetet med föreningslivet


I Haninge, som i många andra kommuner, finns ett rikt och omfattande föreningsliv. Värdet av detta "civilsamhälle" är många. Jag kan t.ex. peka på att föreningslivet är en viktig demokratiskola, stärker en bygds attraktionskraft, skapar mötesplatser för människors gemensamma intresse, ger "röst" åt uppfattningar och inte minst främjar entreprenörskap och utveckling.
Och i dag har kommunstyrelsen i Haninge enigt slutet upp bakom ett elva punktsprogram för hur kommunen kan främja utvecklingen av föreningslivet. Jag har skrivit om detta på kommunledningens blogg. Enligt kommunens livsstilsundersökning så sviktar föreningslivets attraktionskraft så det behövs utmaningar för de som är föreningsengagerade. Förhoppningsvis kan "programmet" som nu tagits fram vara den utmaning som utvecklar ökad föreningsverksamhet. Inte minst i form av djupare samarbeten och samverkan mellan föreningslivet och kommunen.

Läs också vad andra bloggare skriver: Politometern

Inga kommentarer: