lördag 24 april 2010

Jobb och entreprenörskap - företagslyft behövs!

Det behövs lönsamma företag för att människor ska ha trygga arbeten. Befintliga företag måste ges möjligheter att utvecklas. Nya företag främjas. Entreprenörskapet, än mer nuläget, komma in i "politikens finrum".

Nationellt finns bl.a. Tillväxtverket som har viktiga uppgifter när det gäller företagsutveckling och entreprenörskap. En annan viktig aktör är ALMI. Regionalt och lokalt finns tex. NyföretagarCentrum, Coompanion mfl som gör viktiga insatser. Kommunerna kan och gör också viktiga insatser. I Haninge så finns t.ex. företagslots.

Det existerar 70000 invandrarägda företag i Sverige. Vart femte nytt företag som startas, startas av en person med invandrarbakgrund och sammanlagt sysselsätter dessa idag ca. 250000 personer. De finns representerade inom hela den svenska ekonomin, med många framgångsrika profiler och koncept.

Maroun Aoun, VD i IFS, skriver i dagens Aftonbladet om vikten av att ta tillvara invandrarföretagarnas kunskaper och erfarenheter. Samhället måste också främja flera företag som drivs av invandrare. Artikeln avslutas med tre punkter i detta syfte: Offentlig sektor måste bli bättre på att hantera upphandlingsfrågorna, satsningar på mentorsprogram för ökad export ochinformationssatsning för fler kvinnliga invandrarföretagare.

Det är nästan skamligt att vi i vårt land inte bättre tagit till oss erfarenheterna från alla invandrare som driver företag. Förbättringsmöjligheterna är stora. De ska vi naturligtvis ta tillvara. Inom kort kommer jag också ta sådana initativ i Haninge kommunledning.

Sofi Larsen har också bloggat om detta. Linda Skugge också.

Aftonbladet, Folket, Göteborgs Posten,

Inga kommentarer: