onsdag 28 april 2010

Kommunernas ekonomi besvärlig men hanterbar

I spåren av de rödgrönas utspel häromdagen har SKL ansett sig tvungna att skicka ut ett särskilt pressmeddelande om kommunernas ekonomiska läge.

Anders Sellström KD, konstaterar att kommunernas skatteunderlag växer. Jörgen Rundgren skriver att "Det är nu oerhört viktigt att värna om den återhämtningen och att inte äventyra den med diverse skattehöjningar som slår mot företagen." Lennart Gabrielsson ansluter sig till de som funderar över varför kommunerna behöver mer pengar än vad regeringen hittills föreslagit.

Andra är mer kritiska. Fredrik Pettersson skriver att Sörmland tjänar på de rödgrönas förslag och att "Regeringens otydlighet i frågan om just statsbidrag har allvarligt försämrat våra möjligheter till planering och långsiktighet".

Nog behöver kommunsektorn mer långsiktighet när det gäller statsbidragens framtida utveckling. Att det behövs fler miljarder nästa år än vad regeringen hittills föreslagit, är jag inte lika säker som de rödgröna. Det är ju inte bra att alltför frikostigt utlova pengar eftersom det minskar "förändringstrycket" i den kommunala världen. För det behövs förändring för att möjliggöra en utveckling. Om detta har jag också skrivit tidigare. På sikt är det viktigt att statens detaljstyrning av kommunerna upphör och att statsbidragens storlek gör det möjligt med en långsiktighet i kommunernas planering.

Kent Persson skriver också om skatterna.

DN, Svd,

Inga kommentarer: