onsdag 28 april 2010

Tryggt, säkert och snyggt

Trygghetsfrågorna är på var människas läppar, varje dag. Inte minst hur rättsväsendet fungerar, eller inte fungerar.

Idag publiceras på DN Debatt ett stort antal förslag från alliansregeringens arbetsgrupp för rättsfrågor hur brottsligheten ska bekämpas. Det är mycket bra att man söker ta ett mer samlat grepp och ange färdriktningen för ett nödvändigt reformarbete. I sak kanske ett och annat av förslagen tål att diskuteras men det viktiga är signalen till medborgarna: Fortsatta och ökade insatser är nödvändiga för förebygga brott som att lagföra brottslingar.

Människorna måste uppleva att rättssamhället fungerar och står på medborgarnas sida. Inte minst måste inkomna anmälningar hanteras skyndsamt, utan att släppa på kravet om rättssäkerhet för de inblandade. Har du lust och tid, läs denna "skrämmande" rapport.

"Vardagsbrotten" måste ges minst samma uppmärksamhet som den grova och organiserade brottsligheten. Resurserna till polis och åklagarväsendet är centrala instanser i rättssamhället och måste därför öka. Lokala polisstationer måste bli fler. I Haninge gläds vi åt bl.a. de nya stationerna i Jordbro och Brandbergen. Nu väntar vi på att få fler poliser. En närvarande och synlig polis är mycket viktig. Jag tycker själv det vore dags med en lokal ordningspolis.

I kommunerna kan vi också göra en hel del i brottsförebyggande syfte. Men också när det gäller själva kriminaliteten. Haninge satsar tex. på Centrum för unga lagöverträdare för att snabbt hantera unga brottslingar. Satsningar på tex. brottsofferjourer och liknande stödorganisationer är också viktiga insatser. Brottsförebyggande Råd är angelägna som forum för t.ex. olika förebyggande insatser som trygghetsvandringar och samverkan med olika lokala aktörer.

Några bloggare som skriver: Ewa Jansson, Mary Jensen, Marie Litholm, Erik Palmstierna, Johan Pehrson, Henrik Ripa,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det kommer leda till att fler människor mår dåligt, fler stöts ut från samhället. Livskvaliteten försämras när människor hela tiden måste tänka på alla lagar man behöver följa.

Vad samhället behöver är politiker som lever i samhället, inte politiker som fiskar röster genom och helt tappat kontakten.

Vad man också verkar missat är att ungdomen idag är på en helt annan bana, massmedia rapporterar ständigt om att brottslighet ökar. Det gör den inte, vi har aldrig varit tryggare.
Däremot finns en massmedial rapportering som snappar upp minsta lilla och det sprids snabbt.

Raymond Svensson sa...

Det är viktigt att lagar följs för hur skulle vi annars kunna leva med varandra. Lika viktigt är att människor har förtroende för att de som väljer brottsbanan (från snatteri, klotter till människorsmuggling osv)inte går fria utan att de lagförs.Ingen kan väl må dåligt att följa lagar och att använda sunt förnuft i sitt förhållande till sina medmänniskor och sådant som man själv inte äger eller har rätt att använda.

Vi som är politiska aktiva i tex. kommunerna lever i samma samhälle som andra invånare. De allra flesta politiker är också fritidspolitiker, som sköter sitt förtroendeuppdrag på sin fritid eller ibland tar ledigt från arbetet för att klara uppdraget. Vi fiskar inga röster, däremot försöker vi vinna anhängare för våra ideér, förslag.

Om brottsligheten ökat eller inte är en omdiskuterad fråga. Om jag inte minns fel så har den anmälda brottsligheten ökat. Och det har ju inget med hur vi människor upplever vår trygghet. Jag kan bara konstatera att bekämpandet av vardsgbrottsligheten tyvärr fått stå tillbaka för belämpningen av den organiserade kriminaliteten.Det är inte bra.