måndag 26 april 2010

Historisk webbomröstning i Haninge


Många kommuner försöker på olika sätt få medborgarna delaktiga i olika utvecklingsfrågor. Haninge kommun har under ett antal månader arbetat med "Du bestämmer - Eskilsparken". Kommunen har avsatt 400 000 för utveckling, förnyelse av parken.

Alla, oavsett om man bor eller inte i kommunen (tex studerande), har fått lämna in förslag. Över 100 förslag lämnades in, många "likartade", tex. parkbänkar, scen, blommor osv. Sedan har förslagen bearbetats, likartade har lagts ihop och sedan lagts ut på en hemsida för diskussion och omröstning (bara skrivna i Haninge fick delta).

Igår avslutades processen med ett öppet hus i Kulturhuset, Haninge. Det var köer till de datorer som stod uppställda för de som ville rösta. Och vid tre-tiden kunde jag avslöja omröstningsresultatet : medborgarna vill ha en mobilscen till Eskilsparken. Det kommer också att levereras eftersom politiken (kommunstyrelsen) utlovat att man ska följa utslaget i denna historiska internetomröstning. Mig veterligen den första liknande i hela landet eftersom den var öppen för alla medborgare i kommunen, ingen begränsning när det gäller ålder eller kategori som t.ex. studerande. Medborgardialogen har utvecklats till "medborgarbudget" (participatory budget). Från dialog till medbestämmande.För övrigt kan noteras att ett nygammalt förslag väckts om en gemensam nordisk TV-kanal. Det har riksdagsledamoten Mats Johansson, Sverige och stortingsrepresentanten Olemic Thommessen, Norge, gjort i gårdagens DN.

Inga kommentarer: