tisdag 13 april 2010

Önskan - fler jobb, men hur?

Människor i arbete skapar ökad frihet, minskar bidragsberoende och inkomster till gemensamma sektorn. Det är därför så viktigt att Alliansregeringens arbetslinje fullföljs och utvecklas.

De rödgrönas gemensamma jobbpolitik avses presenteras när deras budgetalternativ snart presenteras. Men kommer politiken att söka näring hos (S) så blir det inte många nya jobb. För idag presenterar Mona Sahlin (S) på DN Debatt bl.a. (S)-politiken för fler jobb: 13 rader i en spalt under rubriken "Fler jobb" men inte något om hur. Inte ett enda konkret förslag om hur nya jobb ska främjas, befintliga företag utvecklas eller hur nya företag kan stimuleras så att fler jobb skapas.

Det är tvärtemot vad Centerpartiet gör. Mona Sahlin presenterar i sin DN-artikel inte ett enda konkret förslag. Centerpartiet har många, många förslag om hur nya jobb kan skapas. Nyligen presenterades t.ex. en rapport om hur unga människor kan stimuleras att bli entreprenörer. Utveckling av lärlingsanställningar är en annan metod att skapa bättre möjligheter för unga att få jobb.

Läs vad andra bloggare skriver: Johan Pettersson, Gustav Andersson, Peter Andersson, Magnus Andersson, Politometern,

Svd, Svd, DN, Aftonbladet,

Inga kommentarer: