måndag 19 april 2010

Aska i molnen över Sverige - vet du det Åsa?

Under ett antal dagar har flygplanen i Europa stått på marken. Tusentals människor har inte kunnat resa. Flygbolagen går på knäna, ja idag finns uppgifter om att bolag är nära konkurs.
Det är väl inte överord att tala om att det är kris. Och måtte den få ett snabt slut så människor kan flyga igen.

Men läget i krishanteringsfrågan är kanske mer allvarligare än så : svenska myndigheter har ingen aning om hur mycket aska som faktiskt finns i luften ovanför Sverige. Besluten byggs på uppskattningar, datorsimuleringar, från Storbritannien.

Visst kan det finnas starka säkerhetsskäl till att initialt av ett förlopp som vulkanutbrottet i Island, införa kraftfulla begränsningar. Men allt eftersom tiden går måste ju "uppskattningarna" som den första tidens beslut fattas på, kontrolleras och följas upp med faktiska mätningar och besluten korrigeras (om nödvändigt).

"Regeringskansliet följer läget och står i ständig kontakt med ansvariga myndigheter" står det på regeringens hemsida. Har regeringen, med Åsa Thorstensson i spetsen, ställt frågan till Luftfartsverket och andra berörda statliga myndigheter, om man vet om det finns aska i molnen ovanför Sverige? Eller förlitar sig också regeringen på datorsimuleringar och uppskattningar? Kan det i så fall vara ett gott betyg till en bra krishantering?

Frågorna ökar i antal för varje dag, timme som krisen fortskrider. Kanske en vitbok kan ge svaren på de frågor som resenärer, företrädare för flygbolag mfl ställt sig under dessa dagar?

Läs vad några andra bloggare skriver: Mats Engström, Erika Hedblom, PO Kjellberg,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd

Inga kommentarer: