torsdag 29 april 2010

Vänta inte med att höja taket i a-kassan!


Regeringen har med viss rätta fått kritik för en alltför låg ersättningsnivå i A-kassan. Det är nu dags för regeringen att lyssna på kritiken.

DN Debatt idag skriver företrädarna för A-kassornas samorganisation om detta.

Det finns sakliga skäl för en höjning. Av debattartikeln framgår bl.a. "För att ha rätt till ersättning krävs att man arbetat sex månader och minst 80 timmar varje månad. Förut räckte det med 70 timmar per månad. Vad har de extra tio timmarna betytt? Ja, för den halvtidsanställde räcker det exempelvis med en eller två dagars frånvaro för att inte uppfylla arbetsvillkoret – därmed blir det noll kronor i ersättning."

Och politiska; en förändring av politiken visar att regeringen också lyssnar och tar till sig saklig kritik. En förändring avväpnar också de rödgröna ett argument för ett regimskifte.

Satsa på en rejäl höjning av taket! Det kan vara ett bra åtgärd för att Svenskt Näringsliv, LO och TCO kan fortsätta samtalen om anställningsskyddet och andra frågor som hänger samman med LAS.

Den idag utlysta utredningen om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet får inte innebära att regeringen inte gör något åt taket i a-kassan. Utredningen ska ju vara klar först om något år och sedan följer remissomgång, propositionsskrivande osv. Det är nu det behövs en höjning av taket!


Inga kommentarer: