fredag 4 juni 2010

Är jag moderat, eller ....?

(M) försvarar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Med starka organisationer på både arbetsgivarsidan som på löntagarnas sida. Och som utifrån en generell lagstiftning söker lösningar på gemensamma utmaningar. Därmed kan lösningarna anpassas till de olika branschernas specifika förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Istället för detaljstyrning med lagstiftning rakt över, utan hänsyn till olika branschers förutsättningar. För en decentralist och Centerpartist ljuv musik i öronen.

Icke så. Centerpartiet förfäktar lagstiftning som kommer att detaljstyra och försvåra lokala lösningar på lokala utmaningar. Tacka vet jag (M) i denna principfråga.

Intressant?
Magnus Andersson, Mattias Johansson, Kent Persson,

Aftonbladet, Svd,

Inga kommentarer: