torsdag 24 juni 2010

Statliga fogdar gör inte förskolan bättre!

”Staten måste ta ansvar för alla förskolors kvalitet” skriver experter på barnhälsovård på DN Debatt idag. Utgångspunkten för resonemanget tycks vara att kommunernas utgifter per förskolebarn varierar så mycket som det gör, från 90 000 till 200 000 kronor, som författarna refererar till.

Istället för ökad statlig styrning och kontroll behövs engagerade och duktiga politiker som driver frågor kring förskoleverksamhet av hög kvalitet. Och för att lyckas i detta arbete är det nödvändigt med kunnig och engagerad personal som arbetar i en bra miljö.

Ett annat viktigt verktyg för en förskola av högsta kvalitet är naturligtvis att det finns genomdiskuterade och politiskt antagna styrdokument på kommunal nivå. I Haninge finns förutom skolplanen uttalade kvalitetskriterier som används i verksamheten på varje förskola. Varje år måste det självfallet också ske en ordentlig uppföljning. För det ansvarar bl.a. de politiskt ansvariga för verksamheten. I Haninge sker det genom skolplanenkäten. De kommunala revisorernas arbete är också viktigt när det gäller uppföljning av förskolans verksamhet. En bra dialog med föräldrarna är likaså viktigt.

En bra förskola skapas och utvecklas i nära samspel mellan föräldrar, personal och engagerade politiker. Och med tydliga mål för verksamheten som årligen följs upp och redovisas. Ökad statlig styrning garanterar inte en förskola med hög kvalitet.

Intressant?

Andra bloggar om förskolan, Politometern,

Aftonbladet, DN,

Opinionsmätningar i media: DN, Expressen, Svd,

För övrigt kan jag meddela att solen skiner över kommunhuset i Handen och jag gläds med alla alliansvänner som läser de allt oftare redovisade opinionsmätningar som redovisar att de rödgröna har det kämpigt med opinionen.

Inga kommentarer: