fredag 4 juni 2010

”Fortsatt ras för Socialdemokraterna” – Aftonbladets rubrik


Raset för (S) fortsätter i Expressen/ Demoskops junimätning som publiceras idag. Nu har (S) stöd av endast 29,9%, den sämsta noteringen i Demoskops historia.

Moderaterna ökar med lika mycket och enligt Demoskop är nu (M) största parti med 34,5 procent.

Alliansen leder nu med 6,6 procentenheter, en statistiskt säkerställd skillnad mellan blocken.

Centerpartiet kan, med förmodad glädje i hela partiet, notera en viss uppgång, nu 4,8 procent vilket är en uppgång på 0,6%. Vårkampanjen kanske är den nytändning som partiet och den aktiva skaran av partiarbetare så väl behöver. Ett kvitto på att det går att påverka opinionen om man anstränger sig. Å andra sidan; det är först på valdagen som partiarbetet kan avläsas i valresultatet.

Socialdemokraterna tappat stöd på grund av det rödgröna samarbetet - där den givna oppositionsledaren har stor konkurrens från MP-språkröret Maria Wetterstrand. Allt enligt statsvetaren Ulf Bjereld. Det är nog en bra sammanfattning tror jag.

Stig-Björn Ljunggren (S)-mäkrt statsvetare menar att socialdemokraternas nedgående trend beror på att många S-sympatisörer, inte bara väljer bort Sahlin, utan väljer sofflocket.

Kent Persson , (M)-bloggare, skriver bl.a. ”Moderaterna och Alliansen har skött krisen på ett mycket bra sätt. Vi har lett Sverige igenom krisen på ett sätt som inget annat land har. Ekonomin är stabil och tillväxten är nu den högsta i Europa.”

Kristian Krassman, (S)-bloggare, skriver bl.a. att siffrorna är ”en sorglig läsning för oss rödgröna och förhoppningsvis ett uppvaknande.”
Alliansen har, på gott och ont, trimmat ihop sig i konkret politiskt samarbete i regeringskansliet. Frågan är om Alliansen kan och orkar hålla ihop och samtidigt ge utrymme för de olika partierna att profilera sig? Det behövs för att säkerställa att KD och C inte riskerar en diskussion om 4%-spärren. En röst på KD och/eller C får ju inte upplevas som en tänkbart bortkastad röst. För de rödgröna så är det något helt annat att skriva ihop texter i partilokaler än att i en hektisk valrörelse hålla samman och visa på enighet i många viktiga politiska sakfrågor. Skuggbudgeten gjorde ju dessutom att de rödgröna inte rosade väljarkåren, av opinionsmätningarna därefter att döma.
Det stundar en het politisk sommar. För att inte tala om kommande valrörelse.

Inga kommentarer: