tisdag 8 juni 2010

Attack av självbevarelsebedrift?

De rödgröna går hårt åt regeringen. Senast i gårdagens DN lät (S)-ledningen publicera en artikel som till synes skulle ge intrycket av att handla om EUs tillväxt- och stabilitetspakt. Och om nödvändigheten att de länder som bryter mot paktens grundbultar måste få vidkännas sanktioner.

Men efter bara några raders läsning förstod man vad syftet egentligen var: svartmåla alliansregeringen. Inget görs – överskotten från goda tider har nu blivit underskott när finanskrisen slog till. Just såsom en aktiv konjukturpolitik ska vara: kassakistan ska fyllas i goda tider så att det finns någon att användas för att stimulera konsumtion och tillväxten när det är dåliga tider. Aftonbladet skriver idag bl.a: Det finns dessutom något fånigt i att Sahlin och Östros ger sig på Anders Borg gällande de offentliga finanserna.

Kanske ett försök att återta något i den förlorade opinionen. Ty efter det att de rödgröna presenterade sitt budgetalternativ har de bara förlorat i de opinionsmätningar som följt. Det tycks som om (S) ledningen vill lägga ut dimridåer för att dölja den egna politikens tillkortakommanden. Och alla de skattehöjningar som annonserades i deras budgetalternativ. Istället försöker de rödgröna med budskapet att sänkta skatter hotar jobben och tillväxten. De rödgrönas skattehöjningar ska tvärtom skapa jobb och få fart på investeringar och konsumtion. En ny version av det indiska reptricket som jag tror allmänheten genomskådar.

Osäkerheten om landets ekonomi hänger nära samman med utvecklingen av den internationella ekonomin. Inte minst hos de länder som är stora importörer av svenska varor. Skuldkrisen i Europa är en stor osäkerhetsfaktor om framtiden för Sveriges ekonomi. Men för detta kan regeringen inte hållas skyldig. Istället är det viktigt att regeringen fortsätter det aktiva arbetet inom EU för att stabilitetspakten förbättras och blir ett rejält verktyg, för att dels hantera den akuta situationen, dels för att stärka och utveckla regelsystemet för paktens långsiktiga utvecklingen.

Surt sa räven för (S) och de rödgröna när andra ekonomiska bedömare granskar landets ekonomi: Finanspolitiska rådet har gett regeringen klart godkänt. Och i dessa dagar har också Internationella Valutafonden gett Sverige goda vitsord på det sätt som landets ekonomi hanteras i den ekonomiska kris som härjar runt om i Europa.

Häromveckan kunde vi konstatera att BNP tillväxten de första månaderna i år överträffat prognoserna. Siffror från Almega, som bygger på material från Konjukturinstitutet, att andra kvartalet blir ännu starkare. Statistik från Arbetsförmedlingen visar också att arbetslösheten minskar något.

Det som oroar är naturligtvis den höga arbetslösheten bland ungdomarna. Här får inte regeringen vänta längre utan en första och snabb åtgärd bör vara att ta bort hindret för Arbetsförmedlingen att erbjuda arbetslösa ungdomar insatser under de första 90 dagarnas arbetslöshet. Regeringen kan säkert hämta inspiration och erfarenheter från många av landets kommuner som tagit rejäla tag kring ungdomsarbetslösheten, t ex. Haninge och Östra Södertörns Samordningsförbund.

Intressant? Politometern,

Peter Andersson, Per Altenberg, Peter Högberg, Gunnar Hökmark, Christer Jonsson, PJ Anders Linder, Christian Ottosson, Olle Schmidt, Per Åsling,

Aftonbladet, Expressen, Europaportalen, Svd, Svd 2, SVT,

Inga kommentarer: