onsdag 9 juni 2010

(M) obstruerar av ideologiska skäl - inte i brist på svar på frågor

Igår fanns en mycket bred majoritet i Stockholms läns landstingsfullmäktige för en ”Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare”.

Som en del, och viktig sådan, ingick att starta en försöksverksamhet med sprututbyte enligt ett förslag som redovisades i beslutsunderlaget. Endast (M) var emot detta.

Efter lång diskussion yrkade företrädare för (M) återremiss eftersom man inte fått svar på sina frågor. Svar som i sig inte sades kunna påverka (M)-ställningstagandet att vara emot försöksverksamheten eftersom man beslutat av ideologiska skäl att vara emot.

Centerpartiet drev tillsammans med kristdemokraterna igenom utredningen om sprutbyte hösten 2007. Och nu skulle vi äntligen komma i mål och få igång en försöksverksamhet. Enligt svensk lagstiftning och vad Socialstyrelsen anser om denna.

Nu blir det ett extra landstingsfullmäktige redan den 21 juni så endast två veckor går förlorade. Men agerandet, att utan förvarning till allianskollegorna, bete sig som (M) gjorde kan inte anses vara i enlighet med goda relationer.

Jag har tidigare berättat om min stora tveksamhet men att jag efter samtal och diskussioner i Centerpartiets landstingsgrupp ställt mig positiv till en försöksverksamhet: ”Jag må erkänna att när jag först mötte diskussionen om sprututbyte så var jag tveksam, ja rent av negativ. Allteftersom jag läste vad som skrevs i frågan och diskussionerna i Centerpartiets landstingsgrupp, så känner jag att ett sprututbytesprogram kan vara ett viktigt inslag i en vettig antidrogpolitik. Och för att hejda spridningen av smittsamma sjukdomar.Det är också bra att sprututbytet kombineras med andra insatser mot narkotikaberoende och smittspridning."

Jag ser fram emot landstingsbeslutet den 21 juni.

Intressant? Politometern,

Gustav Andersson, Peter Andersson, Dag Larsson, Liberati, Christian Valtersson,

Svd, SVT,

1 kommentar:

Anonym sa...

Demonising druggies wins votes. That's all that counts
http://www.guardian.co.uk/politics/2001/jun/15/drugsandalcohol.socialsciences