tisdag 1 juni 2010

Nytt huvudavtal - lycka till Kenneth Bengtsson

Länge har ett nytt huvudavtal på svenska privata arbetsmarknaden stått på mångas önskelista. Och efter sonderingar under lång tid inleddes förhandlingar i augusti för snart två år sedan. Knappt ett år senare lämnade Svenskt Näringsliv förhandlingarna.

Utåt var det främst oenigheten om konfliktregler och anställningsskyddet som angavs vara skälen till detta agerande. Och sedan dess har spridda utrop hörts men inte hänt. Offentligt, måste jag skriva eftersom det kan ju föras samtal mellan olika parter och som inte nått dagens ljus.

Svenskt Näringsliv har nu fått ny ordförande, Kenneth Bengtsson. Han ger uttryck för en vilja att på nytt pröva frågan om ett nytt huvudavtal. Klokt tänkt tycker säkert många, inom som utanför arbetsgivarkretsarna.

Svensk arbetsmarknad mår bäst av att parterna söker lösa olika frågor avtalsvägen. Lagstiftning är alltför trubbigt instrument.

Må Kenneth Bengtsson ha framgång inom Svenskt Näringsliv. Och LO kan väl öppna upp för samtal. Ett nytt huvudavtal behöver Sverige, löntagarna och arbetsgivarna. Det är ju ett viktigt avstamp inför framtiden och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad.

Intressant?

Magnus Andersson, Peter Andersson, Gunnar Andrén, Stefan Wikén,

DN, Svd,

Inga kommentarer: