onsdag 23 juni 2010

Valfläsk med heltid - eller ......

Nu utlovar (S) i länet heltid till alla som så önskar. Valfläsk eller ?????

I Haninge ska antalet anställda som har ofrivillig deltidstjänstgöring minska. Det är vi överens om. (S)-ledaren Robert Noord, Haninge, för ett mycket förnuftigt resonemang kring heltid/deltid:

Målet är att de som vill ska erbjudas heltidstjänster i Haninge kommun. Detta ska vara en prioriterad uppgift. För att lyckas kan man exempelvis se över möjligheten att inrätta kombinationstjänster och schemalägga över både arbetsplats- och förvaltningsgränser…………. Så långt det är möjligt ska kommunen undvika att inrätta nya deltidstjänster, om det inte är absolut nödvändigt. Detta ska i så fall föregås av förhandling med de fackliga organisationerna. Jag instämmer gärna med Robert Noord.

Som kommunanställd är det viktigt att man har bra villkor; inflytande över arbetet, bra lön och bra utvecklingsvillkor. Och arbetstider som man tycker är okey. Heltidsanställning, i de allra flesta fall heltidstjänst, ska vara ett riktmärke och deltid en möjlighet.

Intressant? Politometern,

Gustav Andersson, Peter Andersson, Martin Moberg, Robert Noord, Lotta Olsson, Kent Persson, Johan Westerholm,

Inga kommentarer: