onsdag 16 juni 2010

Svagt förtroende för euron och Mona Sahlin

25 av EUs 27 medlemsländer har nu så stora budgetunderskott att EU-kommissionen startat ”underskottsförfaranden” mot dem. Sverige och Estland är de enda EU-medlemmarna som klara EU-gränsen för budgetunderskott.

Och imorgon är EU toppmöte. Då skall bl.a. förslaget om stramare tillämpning av stabilitetspakten diskuteras. EU-kommissionen vill bl.a. att EU-länderna ska presentera sina finanspolitiska planer för varandra innan de går vidare till de nationella parlamenten.Ett omstritt förslag.

Här hemma i Sverige är euroskeptisismen utbredd. Motståndet mot euron har ökat enligt senaste SCB-undersökningen. Greklandskrisen och den efterföljande diskussionen har naturligtvis spelat en stor roll. Men det har också saknats politiskt ledarskap för samtal om orsak och verkan och i vad mån euron överhuvudtaget spelat någon roll i detta. Sverige har tyvärr inte haft ett sådant ledarskap. Europafrågorna och Sveriges höga internationella beroende är inte frågor som svenska politiker gärna diskuterar. Tyvärr. Oppositionsledaren Mona Sahlin har ju jämfört med statsministern ett mycket lågt förtroende hos allmänheten om att företräda Sverige utomlands. Och nästa lika lågt förtroende att leda Sverige i händelse av en allvarlig kris, t.ex. det som vi nyligen gått igenom med SAAB; finanskris osv.

Sambandet mellan det som händer i landet och det som diskuteras och beslutas inom EU måste synliggöras. Det behövs både ett folkbildningsarbete om sambanden, och ett politiskt opinionsarbetet om varför Europafrågorna är så viktiga inrikespolitiska frågor. Som t.ex. sänkt moms på restaurangerna, hantering av livsmedel, utveckling av landsbygden osv. För att inte nämna Östersjösamarbetet.

Intressant? Politometern,

DN, DN 2, Svd, Svd 2,

Inga kommentarer: