fredag 18 juni 2010

LRF-ordföranden om EUs jordbrukspolitik – 6 förslag till förändring

Nu måste svenska politiker lyfta huvudet ur sanden och arbeta för en jordbrukspolitik till nytta för medborgarna, maten och miljön. Det skriver Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i LRF på DN Debatt idag.

Inga vänliga ord om de svenska politikerna är det som LRF-ordföranden formulerar. Dessutom tycker jag att han har helt rätt. Svenska politiker tycks inte ta EU-medlemskapet på allvar.

I sak framför LRF-ordföranden sex punkter för en förändrad jordbrukspolitik inom EU:
* Mark ska brukas.
* Mer stöd till renodlade miljöersättningar och landsbygdsutvecklingsåtgärder.
* Låt hållbarhet vara ledordet och satsa mer på forskning och investeringsstöd
* Agera gemensamt för att åtgärda akuta problem och lösa utmaningar, t.ex. situationen i Östersjön.
* Hålla prisfluktuationerna på jordbrukets produkter inom rimliga gränser.
* Djurskyddet inom EU bör höjas.

Livsmedelsproduktion och EU:s jordbrukspolitik är viktiga framtidsfrågor. Därför är det viktigt att också politiken redovisar var man står. Inte ”bara” intresseorganisationen LRF. Kanske någon från regeringen kan replikera? Och någon från de rödgröna?

Intressant? Politometern,
Europaportalen,

För övrigt var det en ”grå” dag igår; riksdagens omröstning om energipolitiken dominerade nyhetsflödet och offentliga samtalet. Och jag är kluven till kompromissen som Centerpartiet accepterat. Denna kluvenhet gjorde att tillräckligt med energi inte gick att uppbåda. Så istället för att skriva här, valde jag att ägna mig åt stadsbyggnadsnämndens budgetkonferens och frågor kring kommunens ekonomi.

Inga kommentarer: