måndag 14 juni 2010

Äldreomsorgen behöver mer resusrser

Mats Thorslund, professor och verksam vid Karolinska institutet och Sthlms universitet, skriver idag på DN Debatt om äldreomsorgen. Resurserna måste fördubblas till år 2040.

Självfallet leva ett gott liv, hela livet. Och under kommande åren blir det många, många fler personer som är 80 år eller äldre. Mycket är självfallet bra inom svensk äldreomsorg. Mycket kan dock bli bättre. Om detta skrev jag igår.

Äldreomsorgen har genomgått stora förändringar under senare år. Resurserna har också ökat kraftigt trots omstruktureringen. Boende på olika former av institutioner har stått tillbaka för mer omsorg och vård i hemmen. Många vill ju bo hemma så länge det går, för en själv och ens anhöriga. Andra vill inte ”ligga anhöriga till last” utan vill bo på institution.

Anhörigvården har därför byggts ut. Hemtjänsten har utvecklats kraftfullt. Gamla tidens ålderdomshem har avvecklats till förmån för olika typer av äldreboenden. Kommunerna har också infört mer av konsumentmakt/valfrihet i äldreomsorgen; som gammal har du fått välja vem som ska göra det du önskar, behöver. Samverkan mellan kommuner och t.ex. ideella organisationer som Röda Korset har byggts ut i form av väntjänster. På sina ställen har också frivilligcentraler etablerats för att just förbättra möjligheterna för enskilda att göra olika frivilliginsatser, t.ex. inom äldreomsorgen. ”Träffpunkter” har startats för att skapa mötesplatser för äldre att träffa vänner och ha en god stund tillsammans.

Allt detta är inte tillräckligt enligt Thorslund. Och visst är det så att äldreomsorgen kommer med all rätt behöva ytterligare resurser framöver. Satsningar på verksamheterna och på personalen är viktiga utvecklingsområden.

Skattehöjningar? Avgifter? Äldreomsorgsförsäkring? Kombinationer? Säkert. Lika säkert som dagens äldreomsorg också i fortsättningen måste hitta allt effektivare sätt att ge den vård och omsorg som de äldre önskar sig. Eller har behov av.

Intressant? Politometern

3 kommentarer:

Rudis sa...

Nåja, allt som krävs för en fördubbling av resurserna till äldrevården till 2040 är en årlig tillväxt i BNP på drygt 2 procent. Verkar väl inte direkt omöjligt. Dessutom kanske vi kan förvänta oss en viss produktivitetsökning även inom vården under de kommande 30 åren, i vilket fall siffran ovan blir ännu lägre. Jag ligger inte vaken över detta...

Raymond Svensson sa...

Nu är det nog inte bara äldreomsorgen som behöver mer resurser. Och visst ska vi räkna med en viss produktivitetshöjning. Se´n får vi se om det räcker .....

Cecilia sa...

Det kanske inte bara handlar om ekonomiska resurser, det kanske även handlar om vår grundläggande inställning till åldrandet och en genomtänkt syn på vad som är rimligt att kräva som gammal. Kanske är ättestupan en mer human metod?
Se hur livet är för min mamma som bor på ett äldreboende sedan 6 år. Hon fick en stroke, men lämnades åt sitt öde. Idag hävdar alla att ingen gjort något fel.

www.mindementamamma.blogspot.com